Kancelaria Adwokacka adwokata Piotra Ptaka świadczy kompleksową i rzetelną pomoc prawną dla klientów indywidualnych, biznesowych i jednostek samorządowych, bez względu na formę organizacyjno-prawną, a także szeroki zakres usług dla cudzoziemców. Celem jest udzielenie fachowej pomocy ze szczególną dbałością o interes klienta przy gwarancji zachowania tajemnicy pozyskanych informacji. Zwracam szczególną uwagę na terminowość świadczonych usług przy jednoczesnym zapewnieniu ich wysokiej jakości. Każda sprawa jest analizowana w sposób indywidualny i wnikliwy tak aby przedstawić Państwu najlepsze rozwiązanie. W tym celu świadczę pomoc w prowadzeniu sprawy jak i stałej obsługi prawnej, wykorzystując sprawdzone, tradycyjne oraz innowacyjne metody zmierzające do osiągnięcia zamierzonego skutku.

   Świadczę pomoc prawną na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego w tym spraw należących do właściwości Sądu w Zamościu, Lublinie, Świdniku, Krasnymstawie, Hrubieszowie, Biłgoraju, Chełmie, Kraśniku, Janowie Lubelskim. Ponadto zapewniam reprezentację przed właściwymi organami administracji.

   Pomoc prawna obejmuje następujący zakres (wskazane poniżej kategorie spraw mają charakter przykładowy):

  • Prawo karne: obrona w sprawach karnych, karno – skarbowych i o wykroczenia na każdym etapie postępowania, obrona w sprawach nieletnich, reprezentacja osóbmlotek pokrzywdzonych, sporządzenie i popieranie prywatnych aktów oskarżenia, sporządzenie apelacji i obrona przed sądem odwoławczym, w postępowaniu wykonawczym, reprezentacja przed Sądem Najwyższym,
  • Prawo cywilne: sporządzanie i wnoszenie pozwów (w tym e-sądu), odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sporządzanie środków odwoławczych i ich popieranie przed sądem, zastępowanie  w negocjacjach pozasądowych, reprezentacja przed sądem w szczególności w sprawach o zapłatę, roszczenia z umów najmu, dzierżawy, leasingu, roboty budowlane, zlecenia, komisu, rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, zasiedzenie nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, ochronę dóbr osobistych, w postępowaniu egzekucyjnym, w zakresie ksiąg wieczystych,
  • Prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia praw do spadku, odrzucenie spadku, podział majątku spadkowego, o zachowek, unieważnienie testamentu, uznanie za niegodnego dziedziczenia,
  • Prawo rodzinne: rozwód, separacja, podział majątku wspólnego małżonków, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, alimenty, ustalenie lub zakazanie kontaktów pomiędzy rodzicem a dzieckiem, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie i powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa,
  • Prawo gospodarcze: stała i doraźna obsługa przedsiębiorców, negocjowanie i przygotowywanie umów, sporządzanie opinii prawnych, pozwów oraz reprezentacja przed sądem i organami,
  • Odszkodowania: uzyskiwanie zadośćuczynienia i odszkodowania za śmierć osoby bliskiej, z tytułu uczestnictwa w wypadkach komunikacyjnych, z umów ubezpieczeniowych OC, AC, polis na życie, rent, odszkodowań za szkody w majątku, w gospodarstwie rolnym, dopłat do zaniżonych odszkodowań, z tytułu wypadków za granicą, wypadków przy pracy, reprezentacja przed ubezpieczycielem i sądami,
  • Prawo upadłościowe: doradztwo w zakresie upadłości konsumenckiej i upadłości przedsiębiorstw, sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, w tym upadłości konsumenckiej, reprezentacja upadłego i wierzycieli w postępowaniu upadłościowym,
  • Prawo administracyjne: sporządzanie odwołań od decyzji organów pierwszej instancji, skarg do sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi na bezczynność lub przewlekłość postępowania, reprezentacja przed organami administracji,
  • Prawo pracy: reprezentacja pracowników i pracodawców przed sądem pracy w zakresie spraw o przywrócenie do pracy, uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowań, w sprawach o dyskryminację i mobbing, zapłaty za nadgodziny, odwołania od decyzji ZUS, w postępowaniach dyscyplinarnych (nauczycieli, służb mundurowych, lekarzy etc.)
  • Pomoc prawna dla cudzoziemcówpomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały, czasowy, karty pobytu, zezwolenia na pracę, uzyskaniu obywatelstwa, zawierania związku małżeńskiego z obywatelem polskim, rozwodu, w zakresie cofnięcia wizy, zobowiązania cudzoziemca do powrotu (deportacji), wykreślenie z listy osób "niepożądanych" na terytorium RP i strefy Schengen, reprezentacja przed wojewodą, organami administracji publicznej, Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców i w postępowaniu sądowym. Ponadto dla osób niewładających językiem polskim zapewniam pomoc tłumacza języka ukraińskiego i rosyjskiego.

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Ptak

ul. Jasna 4/3

22-400 Zamość

email:

piotrptak.adwokat@gmail.com

tel: 697-549-099

Kancelaria czynna:

pon - czw 8:00 - 16:00

piątek 12:00 - 17:00

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem